دفتر فروش: 02122522152

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش : 02174423000

شماره کارت :

5041-7210-4287-4199

مسعود بختیاری

سایت رسمی شرکت : www.akhavan.ir

سایت akhavans.ir جهت فروش محصولات اخوان راه اندازی شده است و هیچ ارتباطی با شرکت اخوان ندارد.